Skip links

Ajankohtaista

Hallinnointikoodin päivittäminen alkaa

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus on päättänyt käynnistää hallinnointikoodin päivittämisen. Hallinnointikoodia on vireillä olevien sääntelyhankkeiden aikataulusta johtuen tarkoitus uudistaa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa päivitetään hallinnointikoodin monimuotoisuutta koskevia kirjauksia. Koodipäivityksessä otetaan huomioon muun muassa pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolikiintiöitä koskeva direktiivi, naisten urakehityksen haasteita listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä käsitelleen VN TEAS -selvityksen suositukset sekä hallinnointikoodin soveltamiskäytännössä havaitut kehittämistarpeet. Lisäksi koodipäivityksessäLue lisää >>

Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositus 1/2023

Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunta on 2.6.2023 antanut ratkaisusuosituksen ostotarjouskoodin suosituksen 15 soveltamisesta. Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositus 1/2023

Yhtiökokousten pöytäkirjamalli päivitetty

Listayhtiöiden neuvottelukunta on päivittänyt yhtiökokouksiin liittyvän pöytäkirjamallin heinäkuussa 2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen (L 660/2022) johdosta. Päivitetty pöytäkirjamalli on saatavilla materiaalipankista.

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.