Skip links

Ajankohtaista

Muutoksia osakkeenomistajien oikeudet direktiiviin

Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva muutosdirektiivi (SHRD II) on hyväksytty Euroopan parlamentissa 14.3.2017. Muutosdirektiivin tavoitteena on tehostaa osakkeenomistajien mahdollisuuksia osallistua yhtiökokouksiin ja –tapahtumiin, kuten merkintäanteihin ja Lue lisää >>

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.