Skip links

Ajankohtaista

Hallinnointikoodiin muutoksia – ehdotukset julkaistu lausuntokierrokselle

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi hallinnointikoodiksi pörssiyhtiöille. Uusi hallinnointikoodi korvaa nykyisen vuonna 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Koodiin ehdotetut muutokset perustuvat pääosin osakkeenomistajien oikeudet –muutosdirektiivistä aiheutuviin uusiin osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalain velvoitteisiin, mutta koodiin ehdotetaan myös eräitä muita muutoksia. Ehdotuksen keskeisimmät muutokset koskevat palkitsemisen raportointia sekä tarkastusvaliokuntaa ja lähipiiritoimia koskevia suosituksia. Seuraavat dokumentit on asetettu saatavilleLue lisää >>

Arvopaperimarkkinayhdistyksen kuulemistilaisuus 7.6.2019

AMY järjesti perjantaina 7.6. klo 8.30 kuulemistilaisuuden koskien hallinnointikoodiin ehdotettavia muutoksia. Muutokset ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2020. Tutustu muutoksia koskeviin esityksiin. Osakkeenomistajien oikeudet –direktiivin muutokset tulevat Suomessa voimaan 10.6.2019. Voimaantulevilla lakimuutoksilla on vaikutuksia pörssiyhtiöiden hallinnointiin koskien erityisesti palkitsemista ja lähipiiritoimia. Vastaavasti myös voimassaolevaa hallinnointikoodia on tarpeen kehittää näiltä osin. Arvopaperimarkkinayhdistys järjesti kuulemistilaisuuden, jossa esiteltiin hallinnointikoodiin ehdotetutLue lisää >>

Hallinnointikoodiin muutoksia – valmistelutyöryhmä asetettu

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on asettanut työryhmän valmistelemaan muutoksia voimassaolevaan hallinnointikoodiin. Muutokset ovat seurausta osakkeenomistajien oikeudet -direktiivistä, jossa säädetään mm. hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen käsittelystä yhtiökokouksessa ja täsmentää palkitsemista koskevaa raportointia, ja lähipiiriliiketoimien raportoinnista ja mahdollisesta käsittelystä yhtiökokouksissa. Koodityöryhmän toimeksiantona on valmistella ehdotus hallinnointikoodiksi, joka noudattaa kyseisiä direktiivin vaatimuksia. Työryhmä tulee työssään seuraamaan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa, jokaLue lisää >>

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.