Skip links

Ajankohtaista

Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositus 1/2022

Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunta on 15.11.2022 antanut ratkaisusuosituksen julkisen ostotarjouksen hinnoittelua koskevien arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 ja 25 §:ien tulkinnasta.   Linkki: Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositus 1/2022

Ostotarjouskoodin julkistustilaisuuden materiaalit

Ostotarjouskoodin julkistustilaisuus pidettiin 15.9.2022.   Tilaisuuden esityskalvot Vertailu koodin lausuntoversioon Vertailu vuoden 2014 ostotarjouskoodiin   Painettuja ostotarjouskoodeja voit tilata tästä linkistä.

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.