Skip links

Ajankohtaista

Hallinnointikoodiin muutoksia – valmistelutyöryhmä asetettu

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on asettanut työryhmän valmistelemaan muutoksia voimassaolevaan hallinnointikoodiin. Muutokset ovat seurausta osakkeenomistajien oikeudet -direktiivistä, jossa säädetään mm. hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen käsittelystä yhtiökokouksessa ja täsmentää palkitsemista koskevaa raportointia, ja lähipiiriliiketoimien raportoinnista ja mahdollisesta käsittelystä yhtiökokouksissa. Koodityöryhmän toimeksiantona on valmistella ehdotus hallinnointikoodiksi, joka noudattaa kyseisiä direktiivin vaatimuksia. Työryhmä tulee työssään seuraamaan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa, jokaLue lisää >>

Arvopaperimarkkinayhdistyksen jäsenseminaari 5.6.2017

AMY järjesti maanantaina 5.6. jäsenseminaarin aiheesta Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutokset. Seminaariin osallistui laaja joukko pörssiyhtiöiden edustajia sekä keskeisiä sidosryhmiä. Tilaisuuden avasi AMY:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola, jonka jälkeen Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutoksista ja kansallisen implementoinnin aikataulusta tuli kertomaan Armi Taipale Valtiovarainministeriöstä. Asianajaja Manne Airaksinen (Roschier Asianajotoimisto) piti direktiiviä kommentoivan esityksen, jossa direktiivin tuomia muutoksia vertailtiinLue lisää >>

Komissiolta ei-sitovaa ohjeistusta koskien ei-taloudellisen tiedon raportointia

29.12.2016 voimaantullut kirjanpitolaki edellyttää pörssiyhtiöitä antamaan selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Velvoite perustuu EU:n direktiiviin, ja se edellyttää pörssiyhtiöiltä raportointia mm. omista toimintaperiaatteistaan, jotka koskevat ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia asioita, ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa. Yhtiöiden tulee myös antaa lyhyt kuvaus liiketoimintamallistaan sekä kertoa toimintaperiaatteisiin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Muita kuin taloudellisia tietojaLue lisää >>

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.