Skip links

Ajankohtaista

Yhtiökokousten malliasiakirjoja päivitetty

Listayhtiöiden neuvottelukunta on osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin implementoinnin ja uuden hallinnointikoodin johdosta päivittänyt yhtiökokouksiin liittyviä malliasiakirjojaan. Päivitetty yhtiökokouskutsun malli ja päivitetty ohje eräistä listayhtiöiden yhtiökokouksiin liittyvistä menettelytavoista ovat saatavilla materiaalipankista. Päivitetty yhtiökokouspöytäkirjamalli julkaistaan myöhemmin.

Uusi hallinnointikoodi on julkaistu

Arvopaperimarkkinayhdistys on hyväksynyt uuden hallinnointikoodin, joka tulee voimaan 1.1.2020. Uuden hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti on julkistettava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen. Tätä edeltäviltä tilikausilta annettavissa palkitsemisraporteissa voidaan noudattaa vanhaa, vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaista ohjeistusta palkka- ja palkkioselvityksestä. Hallinnointikoodin keskeiset muutokset on kuvattu koodin esipuheessa. Koodin julkistustilaisuus pidetään 15.11.2019. Uuden hallinnointikoodinLue lisää >>

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.