Skip links

Ajankohtaista

LYNK:n yhtiökokouspöytäkirjamalli väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen

Listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut mallin koskien 1.5.2020–30.9.2020 voimassa olevan väliaikaisen lain (290/2020) mukaisten varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa. Pöytäkirjamalli on tarkoitettu käytettäväksi vain niitä yhtiökokouksia varten, joissa sovelletaan väliaikaisen lain säännöksiä. Väliaikaisen lain mukainen yhtiökokouspöytäkirjamalli on pyritty säilyttämään pääosin 12.3.2020 päivätyn pöytäkirjamallin kaltaisena ottaen kuitenkin huomioon väliaikaisen lain säännökset, LYNK:n 24.4.2020 päivätty malli väliaikaisen lain mukaiseksiLue lisää >>

LYNK:n yhtiökokouskutsumalli väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen

Eduskunta on tänään hyväksynyt väliaikaisen lain liittyen yhtiökokousten pitämiseen koronaviruspandemian aikana (HE 45/2020 vp). Lain sisältö on talousvaliokunnan mietinnön TaVM 8/2020 vp mukainen. Lain voimaantulopäivä ei ole vielä vahvistunut. Laki on voimassa 30.9.2020 asti. Väliaikaista lakia sovelletaan yhtiökokoukseen, johon kutsu on toimitettu väliaikaisen lain mukaisena ja joka pidetään väliaikaisen lain voimassaoloaikana. Listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) onLue lisää >>

Listayhtiöiden neuvottelukunnan päivitetty kannanotto koskien yhtiökokousten järjestämistä

Listayhtiöiden neuvottelukunta julkaisi 13.3.2020 kannanoton yhtiökokousten järjestämiseen. Kannanoton jälkeen yleinen uhka-arvio on muuttunut vakavammaksi ja Suomen hallitus on päättänyt valmiuslain käyttöönotosta sekä useista lisätoimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Muuttuneen tilanteen vuoksi listayhtiöiden neuvottelukunta on päättänyt päivittää kannanottoaan. Lue päivitetty kannanotto tästä

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.