Skip links

Ajankohtaista

Kannanotto hallituksen jäsenten valintamenettelystä

Arvopaperimarkkinayhdistys on antanut hallinnointikoodia täydentävän kannanoton hallituksen jäsenten valintamenettelystä pörssiyhtiön yhtiökokouksessa. Kannanoton mukaan päätöksenteko hallituksen jäsenten valinnasta voidaan hyvän arvopaperimarkkinatavan näkökulmasta järjestää sekä siten, että osakkeenomistajat ottavat kantaa yhtenä kokonaisuutena esitettävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta, että siten, että osakkeenomistajat ottavat kantaa kuhunkin ehdokkaaseen erikseen. Hallinnointikoodia täydentävä kannanotto 20.10.2021

Ostotarjouskoodin uudistaminen alkaa

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus on päättänyt käynnistää ostotarjouskoodin uudistamisen. Uusitun ostotarjouskoodin on tarkoitus tulla voimaan kevään 2022 aikana. Koodin muutosehdotuksista järjestetään lausuntokierros loppuvuodesta 2021. Nykyinen ostotarjouskoodi tuli voimaan 1.1.2014. Koodin uudistustyössä on tarkoitus ottaa huomioon sen jälkeiset lainsäädännön muutokset (erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetus ja osakkeenomistajien oikeudet -direktiivi) sekä arvioida muita koodin muutostarpeita koodin soveltamiskäytännöstä saatujen kokemusten valossa.Lue lisää >>

Hallinnointikoodiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päivitetty

Markkinatapalautakunta on hyväksynyt päivityksiä kysymyksiin ja vastauksiin hallinnointikoodin soveltamisesta. Uudet kysymykset ja vastaukset liittyvät erityisesti palkitsemisraporttia koskeviin hallinnointikoodin vaatimuksiin. Palkitsemisraportti on julkistettava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, eli käytännössä ennen vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta.

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.