Skip links

Ajankohtaista

Ostotarjouskoodin julkistustilaisuuden materiaalit

Ostotarjouskoodin julkistustilaisuus pidettiin 15.9.2022.   Tilaisuuden esityskalvot Vertailu koodin lausuntoversioon Vertailu vuoden 2014 ostotarjouskoodiin   Painettuja ostotarjouskoodeja voit tilata tästä linkistä.

Uusi ostotarjouskoodi on julkaistu

Arvopaperimarkkinayhdistys on hyväksynyt uuden ostotarjouskoodin, joka tulee voimaan 1.10.2022. Ostotarjouskoodin soveltamisala on laajennettu kattamaan myös monenkeskisessä kaupankäyntijärjestel­mässä tehtävät julkiset ostotarjoukset sekä sulautumiset säännellyllä markkinalla ja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Ostotarjouskoodin keskeiset muutokset on kuvattu koodin esipuheessa. Koodin julkistustilaisuus pidetään 15.9.2022. Tilaa painettu ostotarjouskoodi 2022 tästä linkistä.  Ostotarjouskoodin uudistustyössä on otettu huomioon edellisen ostotarjouskoodin antamisen jälkeiset lain­säädännön muutoksetLue lisää >>

Uuden ostotarjouskoodin julkistustilaisuus 15.9. klo 14

Arvopaperimarkkinayhdistys on hyväksynyt uuden ostotarjouskoodin, joka tulee voimaan 1.10.2022. Uusi ostotarjouskoodi tullaan julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla syyskuun alussa. Arvopaperimarkkinayhdistys pitää uutta ostotarjouskoodia koskevan julkistustilaisuuden 15.9. klo 14.00 alkaen Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n auditoriossa (Eteläranta 10). Tilaisuudessa esitellään uuteen ostotarjouskoodiin tehtyjä muutoksia ja niiden tavoitteita. Paikallaolijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä uuteen ostotarjouskoodiin liittyen. Ostotarjouskoodin muutoksia ovat esittelemässäLue lisää >>

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.