Skip links

Ajankohtaista

Arvopaperimarkkinayhdistyksen jäsenseminaari 5.6.2017

AMY järjesti maanantaina 5.6. jäsenseminaarin aiheesta Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutokset. Seminaariin osallistui laaja joukko pörssiyhtiöiden edustajia sekä keskeisiä sidosryhmiä. Tilaisuuden avasi AMY:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola, jonka jälkeen Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutoksista ja kansallisen implementoinnin aikataulusta tuli kertomaan Armi Taipale Valtiovarainministeriöstä. Asianajaja Manne Airaksinen (Roschier Asianajotoimisto) piti direktiiviä kommentoivan esityksen, jossa direktiivin tuomia muutoksia vertailtiinLue lisää >>

Komissiolta ei-sitovaa ohjeistusta koskien ei-taloudellisen tiedon raportointia

29.12.2016 voimaantullut kirjanpitolaki edellyttää pörssiyhtiöitä antamaan selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Velvoite perustuu EU:n direktiiviin, ja se edellyttää pörssiyhtiöiltä raportointia mm. omista toimintaperiaatteistaan, jotka koskevat ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia asioita, ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa. Yhtiöiden tulee myös antaa lyhyt kuvaus liiketoimintamallistaan sekä kertoa toimintaperiaatteisiin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Muita kuin taloudellisia tietojaLue lisää >>

Muutoksia osakkeenomistajien oikeudet direktiiviin

Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva muutosdirektiivi (SHRD II) on hyväksytty Euroopan parlamentissa 14.3.2017. Muutosdirektiivin tavoitteena on tehostaa osakkeenomistajien mahdollisuuksia osallistua yhtiökokouksiin ja –tapahtumiin, kuten merkintäanteihin ja parantaa pörssiyhtiöiden mahdollisuuksia selvittää osakkeenomistajansa lisätä avoimuutta koskien sijoittajien ja sijoittajien käyttämien varainhoitajien ja yhtiökokousasiamiesten (”proxy advisors”) osallistumista yhtiöiden hallinnointiin ylimmän johdon palkitsemista koskevan päätöksenteon käsittely yhtiökokouksessa ja palkitsemista koskevan raportoinninLue lisää >>

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.