Skip links

Ajankohtaista

Yhtiökokousten pöytäkirjamalli päivitetty

Listayhtiöiden neuvottelukunta on päivittänyt yhtiökokouksiin liittyvän pöytäkirjamallin heinäkuussa 2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen (L 660/2022) johdosta. Päivitetty pöytäkirjamalli on saatavilla materiaalipankista.

Yhtiökokousten malliasiakirjoja päivitetty

Listayhtiöiden neuvottelukunta on päivittänyt yhtiökokouksiin liittyviä malliasiakirjojaan heinäkuussa voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen (L 660/2022) johdosta. Päivitetty yhtiökokouskutsun malli ja päivitetty ohje eräistä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin liittyvistä menettelytavoista ovat saatavilla materiaalipankista. Lisäksi Listayhtiöiden neuvottelukunta on julkaissut yhtiöjärjestyksen mallilausekkeet etä- ja hybridikokouksista. Päivitetty yhtiökokouspöytäkirjamalli julkaistaan myöhemmin.

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.