Skip links

Ajankohtaista

Uusi hallinnointikoodi on julkaistu

Arvopaperimarkkinayhdistys on hyväksynyt uuden hallinnointikoodin, joka tulee voimaan 1.1.2020. Uuden hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti on julkistettava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen. Tätä edeltäviltä tilikausilta annettavissa palkitsemisraporteissa voidaan noudattaa vanhaa, vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaista ohjeistusta palkka- ja palkkioselvityksestä. Hallinnointikoodin keskeiset muutokset on kuvattu koodin esipuheessa. Koodin julkistustilaisuus pidetään 15.11.2019. Uuden hallinnointikoodinLue lisää >>

Uuden hallinnointikoodin julkistustilaisuus 15.11. klo 9:30

Arvopaperimarkkinayhdistys on hyväksynyt uuden hallinnointikoodin, joka astuu voimaan 1.1.2020. Uuden hallinnointikoodin taustalla on 10.6.2019 kansallisesti voimaantullut osakkeenomistajien oikeudet direktiivi. Uusi hallinnointikoodi tullaan julkaisemaan yhdistyksen kotisivuilla lokakuun aikana. Arvopaperimarkkinayhdistys pitää myös uutta hallinnointikoodia koskevan julkistustilaisuuden 15.11. klo 9:30-11:30 Elinkeinoelämän Keskusliiton auditoriossa (Eteläranta 10). Tilaisuudessa esitellään uuteen hallinnointikoodiin tehtyjä muutoksia ja niiden tavoitteita. Paikallaolijoilla on myös mahdollisuusLue lisää >>

Hallinnointikoodiin muutoksia – ehdotukset julkaistu lausuntokierrokselle

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi hallinnointikoodiksi pörssiyhtiöille. Uusi hallinnointikoodi korvaa nykyisen vuonna 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Koodiin ehdotetut muutokset perustuvat pääosin osakkeenomistajien oikeudet –muutosdirektiivistä aiheutuviin uusiin osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalain velvoitteisiin, mutta koodiin ehdotetaan myös eräitä muita muutoksia. Ehdotuksen keskeisimmät muutokset koskevat palkitsemisen raportointia sekä tarkastusvaliokuntaa ja lähipiiritoimia koskevia suosituksia. Seuraavat dokumentit on asetettu saatavilleLue lisää >>

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.