Skip links

Ajankohtaista

Listayhtiöiden neuvottelukunnan päivitetty kannanotto koskien yhtiökokousten järjestämistä

Listayhtiöiden neuvottelukunta julkaisi 13.3.2020 kannanoton yhtiökokousten järjestämiseen. Kannanoton jälkeen yleinen uhka-arvio on muuttunut vakavammaksi ja Suomen hallitus on päättänyt valmiuslain käyttöönotosta sekä useista lisätoimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Muuttuneen tilanteen vuoksi listayhtiöiden neuvottelukunta on päättänyt päivittää kannanottoaan. Lue päivitetty kannanotto tästä

Listayhtiöiden neuvottelukunnan kannanotto yhtiökokousten järjestämisestä

Suomen hallitus on eilen suositellut koronaviruspandemian johdosta, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka ja myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Hallituksen suosituksen johdosta aluehallintovirastot ovat tänään kieltäneet kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Listayhtiöiden neuvottelukunta on tilanteen johdosta antanut kannanoton koskien koronaviruspandemiaa ja yhtiökokousten järjestämistä.

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.