Skip links

Ajankohtaista

Kuulemistilaisuus ostotarjouskoodiin ehdotetuista muutoksista

Arvopaperimarkkinayhdistys ry järjestää kuulemistilaisuuden ostotarjouskoodiin ehdotetuista muutoksista tiistaina 14.12. klo 14-16. Kuulemistilaisuus täydentää 14.1.2022 asti jatkuvaa lausuntoaikaa, jonka aikana osapuolilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä ostotarjouskoodiin ehdotetuista muutoksista. Kuulemistilaisuudessa esitellään tarkemmin ostotarjouskoodiin ehdotettavia muutoksia sekä niiden taustoja ja tavoitteita. Ehdotettuja muutoksia esittelevät työryhmän puheenjohtaja Jan Ollila ja sihteerit Anniina Järvinen, Ville Kajala ja Mia Mokkila. (PäivitettyLue lisää >>

Lausuntopyyntö ostotarjouskoodin muutosehdotuksista

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi ostotarjouskoodiksi. Uusi ostotarjouskoodi korvaisi nykyisen vuonna 2014 voimaan tulleen ostotarjouskoodin. Ostotarjouskoodin suosituksia ja suositusten perusteluja ehdotetaan päivitettäväksi lainsäädännön muutosten sekä koodin soveltamiskäytännössä havaittujen muutostarpeiden johdosta. Lisäksi ostotarjouskoodin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi sulautumisiin. Ostotarjouskoodia ehdotetaan sovellettavaksi myös monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF, esim. First North Finland) tehtäviin julkisiin ostotarjouksiin ja sulautumisiin. Ostotarjouskoodiin ehdotetaanLue lisää >>

Kannanotto hallituksen jäsenten valintamenettelystä

Arvopaperimarkkinayhdistys on antanut hallinnointikoodia täydentävän kannanoton hallituksen jäsenten valintamenettelystä pörssiyhtiön yhtiökokouksessa. Kannanoton mukaan päätöksenteko hallituksen jäsenten valinnasta voidaan hyvän arvopaperimarkkinatavan näkökulmasta järjestää sekä siten, että osakkeenomistajat ottavat kantaa yhtenä kokonaisuutena esitettävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta, että siten, että osakkeenomistajat ottavat kantaa kuhunkin ehdokkaaseen erikseen. Hallinnointikoodia täydentävä kannanotto 20.10.2021

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.