Arvopaperimarkkinayhdistys

Ostotarjouslautakunta

Ostotarjouslautakunta

Ostotarjouslautakunta on yhdistyksen hallituksen asettama lautakunta, jonka tehtävänä on edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa Suomessa. Lautakunnan tehtävänä on laatia ja päivittää arvopaperimarkkinalain 11:28:n mukaisia suosituksia. Lautakunnan tehtävänä on myös antaa ratkaisusuosituksia ja kannanottoja ostotarjouskoodiin sekä muihin yritysjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä joko omasta aloitteestaan tai hakemuksen perusteella. Lautakunnan tehtävistä ja sen toiminnasta on säädetty tarkemmin lautakunnan työjärjestyksessä.