Arvopaperimarkkinayhdistys

Etusivu

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja Keskuskauppakamarin joulukuussa 2006 perustama yhteistyöelin.

Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset. Yhdistys osallistuu itsesääntelynormien laadintaan ja tarvittaessa tulkitsee niitä.

Yhdistyksen tehtävänä on muun muassa hallinnoida Hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015), Pörssin sisäpiiriohjetta, Helsinki Takeover Codea sekä kehittää itsesääntelyä.

Yhdistyksen sivuille on pyritty kokoamaan myös muita yhtiölle suunnattuja keskeisiä ohjeita.